Visie

Horen, zien en begrijpen

Mijn visie is dat jij gezien, gehoord en begrepen wordt. Je moet het wel zelf doen maar je hoeft het niet alleen te doen! Het proces kan pijnlijk en tijdrovend zijn, dan is het fijn dat er iemand is die met je meeloopt en je steunt.

Ik geloof
Dat ik geen groter geschenk
kan ontvangen
Dan door de ander
Te worden gezien,
Te worden gehoord,
Te worden begrepen
En aangeraakt

Het grootste geschenk
Dat ik kan geven is
De ander te zien,
Te horen, te begrijpen, aan te raken.
Wanneer dat gebeurt
Voel ik
Dat er contact is gelegd.