Licht op Rouw

Licht op Rouw

“Wat overblijft is een nieuwe persoonlijkheid – je bent een ander mens geworden, je zult nooit meer dezelfde zijn of de wereld zien zoals voorheen. Er heeft zich een verschrikkelijk verlies van onschuld voorgedaan, en wat ervoor in de plaats is gekomen zijn kwetsbaarheid, droefheid en een nieuwe realiteit waarin je zoiets kán overkomen en ís overkomen.”
(uit: Over Rouw van Elisabeth Kübler-Ross en David Kessler)

Iedereen heeft te maken met verlies in het leven. Verlies van een geliefde, een kind, een vriend/in, het verlies van je gezondheid of een onvervulde kinderwens of van een verwachting over het leven. . Bij al deze gebeurtenissen krijg je te maken met een rouwproces.Je gaat als het ware door een verliescirkel heen. Dat begint bij welkom: heet je jezelf en je rouwproces welkom? Mag het er zijn? Dan komt het hechten. Er wordt wel gezegd: er is geen hechting zonder rouw. Wanneer je je verbonden hebt, komt ook altijd weer het afscheid. Maar afscheid nemen, hoe doe je dat? Laat je het liever aan je voorbij gaan of laat je je er helemaal in mee voeren? Dan volgt het rouwen om dat wat nooit meer terugkomt. Durf je het aan om daar te zijn waar het echt donker is? En dan eindigt de cirkel met weer opnieuw betekenis geven: wat doe je in het leven als je het verlies daarin meeneemt? Dit mag je weer opnieuw welkom heten…

Hoe jouw vorm van rouw eruit ziet is heel persoonlijk. Het is afhankelijk van wat je hebt meegemaakt en hoe je in je verleden bedding van ouders/grootouders hebt ervaren. Hoe zijn je ouders met verlies omgegaan? Is er veel onverwerkte rouw in jouw leven? Dat is allemaal van grote invloed op het rouwproces van jouw verlies. Rouw is de achterkant van de liefde…

‘Licht op rouw’ is een training die stilstaat bij jouw verlieservaring. Bij dat wat nodig is in het hier en nu. Waar je ook bent in je rouwproces en met welke gevoelens je ook rondloopt, je bent welkom!
Voor de 4-daagse training ben je welkom op Kasteel De Schans in België. De workshopdag ‘Licht op rouw’ in De Bilt en Eindhoven.

Voor meer informatie Kasteel De Schans Licht op Rouw